Jeden z účastníků při procesu exorcismu u kostela Yerer Sellassie na okraji Addis Abeby v Etiopii v lednu 2014.
Oběti černé magie nebo různých druhů démonů k němu chodí a bezpodmínečně věří v jeho svatou pomoc. Někteří vypadají normálně, jiní na první pohled vyšinutě "posedle", křičí a rozmachují rukama, případně útočí na druhé. Trpí různými nemocemi a tipy posednutí démony, věří, že jsou ovlivněni zlou duší, která je v nich.Exorcismus spojený s ortodoxním křesťanstvím je v etiopských kostelech stále praktikován. Místní lidé bezmezně věří ve svatou moc kněze a za vyléčení neváhají zaplatit nemalé finanční obnosy, které mnohdy znamenají např. půlku jejich průměrného měsíčního platu. Ať už je kněz podvodník (jak si spoustu lidí myslí) nebo opravdu pomáhá anebo se lidé léčí jen čistě na síle své víry ve vyléčení, kněz je stále milionář a vždy je obklopen svou ochrankou, která mu i po skončení praktik "čistí" cestu k jeho miliardářskému autu kde ještě rozdá pár autogramů a odjíždí a lidé pravděpodobně dál chudnou, aspoň teda ti nejvíce "nábožní" co mu dávají půlku platu nebo i víc.---Man from the crowd during the exorcism proccess at the Yerer Sellassie church on the edge of Addis Ababa in Ethiopia on January 2014.
The victims of black magic or different kinds of the demons are visiting him and the unconditionally believes in his saint help. Some of them looks normal and someone looks posessed at the first look. They are screaming, moving and wave their hands or even attack the others. They are suffering by different kinds of diseases or possessions. They believe that they are affected by the bad spirit inside of them. Exorcism is connected to orthodox christianity and it's still practiced in ethiopian churches.
The local people really believes in the saint power of the priest and they don't hesitate to pay big amounts for their

Exorcism in ETHIOPIA LTD.

Ethiopian Orthodox Priest and Exorcist, Memehir Girma Wendimu gives spiritual healing
services at the mysterious Yerer Selassie church. An aspect of the Ethiopian Orthodox church
which often remains unseen by outsiders is the belief in 'demon spirits' or buda. Often when an ill person has not responded to modern medicine or is performing especially rebellious actions, the person is believed to be possessed by a demon spirit. To heal this person, an exorcism must be performed by the local priests. This is so common that in a research study conducted by Pew
Research Center in 2010, 74% of Christians in Ethiopia claimed to have experienced or witnessed an exorcism. Ethiopian Orthodox was considered the state church until the fall of Haile Selassie in 1974. In many villages, the people have lived in fear of certain curses and demonic powers that have kept them in bondage and terror for generations.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12 out
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 out 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

Posted in PEOPLE 'S STORIES.